– هزینه ارسال سفارشات در مناطق تهران ، رایگان می باشد.
– هزینه ارسال سفارشات برای شهرستانی های گرامی بصورت پس کرایه روی صورتحساب ، نسبت به خریدشان محاسبه و بصورت کارت به کارت یا خرید اینترنتی دریافت می گردد.
– هزینه ارسال سفارشات از طریق پست پیشتاز با تعرفه مصوب اداره ی  پست محاسبه میشود.
– هزینه ارسال کالاهای سنگین با باربری براساس وزن و ابعاد کالا محاسبه میشود و مبلغ آن بصورت پس کرایه از طریق کارت به کارت یا خرید اینترنتی دریافت میشود.