مترو بازار صالح اباد تهران

شما مشتریان عزیز برای دسترسی به بازار صالح اباد تهران میتوانید از طریق مترو به خط ۱ مترو تهران مراجعه و به سمت کهریزک را سوار شوید. در ایستگاه علی اباد همانطور که در نقشه مترو در عکس زیر نشان شده است پیاده شده و بیرون از ایستگاه مترو علی اباد سوار اتوبوسهای صالح اباد غربی و یا به اصطلاح بومی نشینان منطقه صالح اباد ، شهرک رسالت را سوار شوید و در ایستگاه خ کلهر ، بازار مشخص است و میتوانید پیاده شوید.

مترو بازار صالح اباد

مترو بازار صالح اباد